0

1 Wat is duurzame inzetbaarheid?

1 Wat is duurzame inzetbaarheid?

De bouwsector heeft te kampen met een vrij sterke vergrijzing, waardoor op termijn de beroepsbevolking krimpt. De noodzaak voor bedrijven om te investeren in de vakopleiding van jonge mensen én de ontwikkeling van eigen personeel is daarom van groot belang. Duurzame inzetbaarheid richt zich op het aan het werk houden van medewerkers, zowel binnen als buiten uw bedrijf. Door te investeren in opleiding en ontwikkeling blijven medewerkers ''fit for the job''.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf leidt ertoe dat uw medewerkers gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken. Dit betekent dat u aandacht schenkt aan de verschillende bouwstenen van duurzame inzetbaarheid: bedrijfscultuur, vitaliteit, organiseren van het werk, persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Investeert u hierin, dan investeert u in duurzaam inzetbare medewerkers. Bovendien komt uw inzet ten goede aan de arbeidsproductiviteit en de vernieuwing van uw bedrijf; innovatie komt beter van de grond als medewerkers actief betrokken zijn en zelf verantwoordelijkheden krijgen en nemen.

In de lopende CAO wordt duurzame inzetbaarheid al concreet benoemd, en op de salarisstrookjes vind je het Saldo Duurzame Inzetbaarheid specifiek terug (ga voor meer informatie naar de website van tijdspaarbouwfonds). Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over scholing. De werkgever is verantwoordelijk voor het maken van een opleidingsplan én het zelf bekostigen van de opleidingen die moeten worden gevolgd om het huidige werk te kunnen blijven doen. De werknemer krijgt een eigen budget (het zogeheten Saldo Duurzame Inzetbaarheid) om te investeren in zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid.