0
Handreiking Maatregelen en concepten duurzame aanbieder

Paper Handreiking Maatregelen en Concepten

Deze handreiking helpt u bij maken van een energieneutraal renovatieplan voor bestaande woningen. Als Duurzame Aanbieder is het belangrijk dat u beschikt over de meeste actuele vakkennis, en weet welke maatregelen en concepten u in kunt zetten.

U vindt in deze handreiking een overzicht van bouwkundige en installatietechnische maatregelen die gangbaar zijn en die u kunt toepassen om woningen (op termijn) energieneutraal te maken. Het energieneutraal maken van een woning is echter geen optelsom van maatregelen. Een energieneutraal renovatieplan bestaat uit een uitgekiende combinatie van maatregelen die gezamenlijk, en op elkaar afgestemd, zorgen voor de gewenste prestatie. Naast de afzonderlijke maatregelen per component voorziet deze handreiking in een drietal renovatieconcepten/aanpakken voor verschillende woningtypologieën die op dit moment in de praktijk worden toegepast. Ze geven u een inzicht in de verschillende manieren om woningen energieneutraal te maken. Een goed energieneutraal renovatieplan moet rekening houden met de specifieke kenmerken van een woning. Deze handreiking biedt u handvatten en inzichten om u te helpen bij het ontwikkelen van uw plan.Download gratis de whitepaper als pdf


Artikelnummer DAHM.18
Aantal pagina's 111