0

1 Inleiding

1 Inleiding

Nederland staat ‘vol’ met leegstaande gebouwen van soms maar enkele tientallen jaren oud. Herbestemmen lijkt logisch, maar is tegelijkertijd vaak moeilijker dan je denkt. Vele professionals uit de vastgoedwereld breken zich het hoofd over herbestemmen. Anderen gaan gewoon aan de slag en behalen soms opmerkelijke resultaten. Weer anderen lopen tegen onverwachte, maar niet altijd onoverbrugbare drempels aan.

Dit onderzoek gaat over de ervaring van Nederlandse vastgoedprofessionals met herbestemmen. In totaal 400 professionals die vanuit verschillende invalshoeken met herbestemmen bezig zijn, deden mee. Hierdoor kunnen het proces van herbestemmen in vele facetten belichten. We peilden hun ervaring, om daarvan te kunnen leren. In totaal beoordeelden zij 164 succesvolle en 81 niet-succesvolle herbestemmingsprojecten. Wat werkt en wat werkt niet? We willen dat dit rapport aan iedereen die zich bezighoudt met herbestemmen zinvolle en bruikbare inzichten en handvatten bieden.

Durk Bosma (Delta Marktonderzoek (voorheen DBMI)) en Wiebe de Ridder (SBR)

Onder herbestemming en transformatie van vastgoed verstaan we:
Het hele proces van het veranderen van de functie van vastgoed, tot en met de oplevering ervan.