0
  • Kennispaper: Bepaling van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG)
  • Volgend Hoofdstuk

Titelpagina

Kennispaper: Bepaling van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG)

Klare taal in de bouw

Het gebruik van minder milieubelastende materialen en bouwproducten, een efficiënt materiaalgebruik en slimmer ontwerpen speelt een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de milieubelasting van gebouwen en andere bouwwerken in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW).Om de milieubelasting te verlagen, moeten we eerst weten wat die “materiaalgebonden” milieuprestatie precies is.

Compact hulpmiddel
Deze publicatie helpt u op weg bij het bepalen van “materiaalgebonden” milieuprestaties van gebouwen en Grond- Weg- en Waterbouwwerken (kortweg MPG). De publicatie geeft een compacte toelichting op de bepalingsmethode die is opgesteld door het Ministerie van BZK / WBI, en het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) en Stichting Bouwkwaliteit (SBK), samen met deskundigen van de rekeninstrumenten Greencalc, DuboCalc, GPR Gebouw, MRPI en BREEAM-NL. Het Bouwbesluit 2012 verwijst voor de milieuprestatie van gebouwen naar deze bepalingsmethode MPG.

26-01-2014
K619.14
  • Kennispaper: Bepaling van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG)
  • Volgend Hoofdstuk