0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

1 Inleiding

1 Inleiding

Ouderen wonen vaak het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. In een familiehuis met gescheiden appartementen krijgen zij de mogelijkheid om nabij hun uitgevlogen kinderen te wonen, zonder zich afhankelijk op te stellen. Het is de bedoeling dat jong en oud elkaar desgewenst ondersteunen, maar wel zo zelfstandig mogelijk leven. De appartementen aan de Molenstreek 3 te Groningen zijn volgens dit idee ontworpen. De toekomstige meergeneratiewoningen grenzen aan het erf van de werkende korenmolen Wilhelmina. De locatie is op de overgang platteland en stad. Op het binnenterrein is naar wens veel variatie aan te brengen.

In het plan zijn zoveel mogelijk Cradle to Cradle® aspecten verwerkt. De woningen zijn anno 2013 nog niet gerealiseerd. Maar op het hetzelfde terrein heeft ontwerper Maarten Wiersma een kantoor-, werk- en cursusruimte verwezenlijkt, waar dezelfde principes centraal hebben gestaan. De bouw van deze ruimte kan worden beschouwd als een leerproces om het ontwerp van de meergeneratiewoning nog beter uit te werken.

Figuur 1-1 Concept van de meergeneratiewoning in Noorderhogebrug, Groningen.

Tijdens de realisatie van deze ambitie, werd Maarten Wiersma vaak geconfronteerd met de vraag: hoe pak je een dergelijk proces aan? Het moet in de toekomst mogelijk zijn om het gebouw weer te ontmantelen. Immers, vroeg of laat zal het gebouw in zijn geheel niet meer nodig zijn. Al bij de ontwerpfase van een project dient daar rekening mee gehouden te worden. "Het is niet terecht dat je de generaties hierna opzadelt met onbruikbare producten", aldus Maarten Wiersma. Het gebouw dient daarom aanpasbaar en demontabel te worden uitgevoerd. In dat geval levert het geen puinhoop maar een materiaalmijn op.

Maarten Wiersma is Bouwkundige met een passie voor duurzaamheid. Al zo’n 30 jaar geleden maakte hij zelf windmolens om mee te experimenteren. Hij is werkzaam geweest bij diverse architectenbureaus en heeft tevens tien jaar als zelfstandig aannemer gewerkt. Ook heeft Maarten Wiersma ervaring opgedaan als projectmanager. Al deze jaren heeft hij het gevoel gehad dat in de bouwsector het totaalplaatje ontbreekt. Zeker nu steeds meer aandacht wordt besteed aan duurzaamheid, is er een behoefte aan duidelijkheid over de praktische uitvoering ervan. Er is een grote verscheidenheid aan tools en methodieken beschikbaar, maar een integrale aanpak is nog niet in kaart gebracht. Hetzelfde geldt voor het Cradle to Cradle® gedachtengoed: de uitgangspunten zijn helder, maar over de vertaalslag van theorie naar praktijk is nog veel onduidelijk. Maarten Wiersma beschouwt juist de vertaling van de theorie naar de praktijk als zijn werkveld.

Voor Maarten Wiersma was dit voldoende reden om zelf aan de slag te gaan. Hij heeft er tevens voor gekozen om bij dit project niet alleen de ontwerp-functie uit te voeren, maar om het gebouw ook zelf te realiseren. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid van het bedenken en het maken dus bij één en dezelfde persoon.