0

1 Inleiding

1 Inleiding

SBRCURnet en Wim van Dijk Klostermann Nederland B.V

Deze kennispaper is het resultaat van Creatieve Coalitie: Bouwteam+. Creatieve Coalities is een initiatief van SBRCURnet om vernieuwende procesaanpakken in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.

Creatieve Coalitie Bouwteam+ is een gezamenlijk project van de initiator van Bouwteam+ Wim van Dijk, Klostermann Nederland B.V. en SBRCURnet, ondersteund door het O&O fonds voor de Bouwnijverheid en OTIB. Het resultaat is deze kennispaper. Hierin is te lezen hoe het oorspronkelijke idee van een ander samenwerkingsmodel in realiteit is omgezet en wat ervan is geleerd. Daarnaast zijn de belangrijke algemene principes afgeleid.

Een belangrijk resultaat is het inzicht dat procesaanpak en project niet los van elkaar staan. Er was een idee over het anders inrichten van het bouwproces en dat idee is via het project tot een project-specifieke aanpak uitgegroeid. Dit laat zien dat projecten zelf middel kunnen zijn om procesideeën/ -principes en samenwerkingsvormen (verder) te ontwikkelen. Learning by doing.

De omschrijvingen zijn na afloop van het project ontstaan. Het achteraf vastleggen en borgen van de opgedane kennis blijkt lastig en kost veel tijd en moeite. Bovendien duurt het lang voordat anderen ermee aan de slag kunnen. Daarom pleiten we ervoor kennis al gedurende een project vast te leggen. Op die manier kan er zelfs al tijdens een lopend project gebruik van gemaakt worden.

Horizontaal bouwproces

Bestaande bouwprocessen worden vaak veranderd, maar zijn niet vernieuwend in aanpak. Er wordt nog steeds gesproken over de bouwkolom. Vaak gaat het over efficiencyverbetering en afstemming van de afzonderlijke bouwstappen in de bouwkolom. De kolom heeft een hiërarchische structuur, waardoor een gelijkwaardige gemeenschappelijke betrokkenheid van alle deelnemers niet mogelijk is. Bij onvoldoende betrokkenheid van de deelnemers is meer controle en afstemming tijdens het proces nodig.

Bouwteam+ is bedoeld voor opdrachtgevers, architecten en aannemende bouwpartners die het huidige bouwproces op een kwalitatief andere manier willen invullen. De veel gestelde vraag over samenwerking in de bouwkolom wordt anders benaderd, door niet over een kolom te spreken maar over een horizontaal bouwproces. Bij Bouwteam+ staan de partners naast elkaar en zijn gelijkwaardig. Een belangrijke drive is passie van alle deelnemers. Bouwteam+ is een dynamische en open aanpak, die door de deelnemende partijen zelf ingevuld moet worden. In deze verhandeling worden principes aangereikt ter ondersteuning van het proces, waarbij het nadrukkelijk niet de bedoeling is om creatieve gedachten vast te zetten.