0

1 Inleiding

1 Inleiding

Dampopen bouwen is ontstaan vanuit Duitsland, in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, nu in 2015 al weer ruim dertig jaren geleden. Het idee was dat ontwerpers vanuit het ontwerpprincipe van biologisch bouwen graag uitsluitend met natuurlijke materialen wilden bouwen (Rosenheim 1986). Een volledig dampremmende tussenlaag kon daarbij achterwege blijven, omdat specifieke eigenschappen van natuurlijke isolatiematerialen beter benut konden worden.

De introductie van dampopen bouwen ging gepaard met de nodige ontwikkelingssprongen. Out-of-the-box denkende ingenieurs, architecten, materiaal- en productontwikkelaars ontwikkelden nieuwe constructies vanuit oude principes, zoals bekend uit vakwerkbouw en leembouw. Voor menig ingenieur bleek het een uitdaging om te bewijzen dat dampopen bouwen in de praktijk kan functioneren. Daarna werden door middel van systematisch onderzoek de bouwfysische principes erbij geformuleerd. Dankzij de bouwfysische inzichten werd het belangrijkste argument voor dampopen bouwen duidelijk; met dampopen bouwen is de risicodekking op voorkoming van schade door vochtcondensatie groter.

Bufferen van vocht

Bij toepassing van biobased materialen gaat het er om gebruik te maken van natuurlijke en hernieuwbare materialen, mogelijk afkomstig uit afvalfasen van productieprocessen. Zorg er voor dat de materialen in een functie terecht komen, waarin er geen schade aan het milieu wordt veroorzaakt en de materiaaleigenschappen optimaal benut kunnen worden.

Eén van de gunstige eigenschappen van biobased materialen, betreft het bufferen van vocht zonder dat daarbij de isolerende werking vermindert.