0

Voorwoord

Voorwoord

In opdracht van SBRCURnet schreef dr.drs.ir. Christoph Maria Ravesloot deze paper over de ervaring in Nederland met dampdiffusie open bouwen in relatie tot biobased bouwen. Kortheidshalve wordt in deze publicatie het begrip ‘dampopen bouwen’ gehanteerd.

Projecten met dampopen bouwen in Nederland en Duitsland, onderzoeken naar bouwfysische werking, model­leringen in wetenschappelijke literatuur en in vaklitera­tuur staan aan de basis van deze paper. De gebundelde kennis representeert de inzichten die de afgelopen dertig jaar in Nederland, in theorie en praktijk, zijn vergaard.

SBRCURnet fungeert als projectorganisatie voor het kennisonderdeel Biobased Bouwen.