0
Kennispaper Dubocalc en BIM


DOWNLOADS

» Bij deze paper horen de gratis
   DuboCalc Fase 3 bijlagen.

Inhoudsopgave

Kennispaper: DuboCalc en BIM

Proof of Concept, fase 3

Deze eindrapportage van fase 3 bevat het verslag van het totstandkomingsproces en een beschrijving van de gerealiseerde producten. Op initiatief van SBRCURnet is in een derde onderzoeksfase onderzocht of het mogelijk is om in bouw- en infraprojecten de milieubelasting van ontwerpalternatieven tijdens het ontwerpproces inzichtelijk te maken.

Fase 1 en 2
In de eerdere fasen 1 en 2 zijn proof of concepts ontwikkeld voor de koppeling van de ontwerpapplicaties Civil3D en Revit met de duurzaamheidsapplicatie DuboCalc in de context van een infraproject. Hiermee is aangetoond dat het in principe mogelijk is om ontwerpinformatie van een eenvoudig viaduct te koppelen aan duurzaamheidsinformatie.

Fase 3
In fase 3 zijn in het kader van het iteratieve karakter van ontwerpprocessen vervolgstappen gemaakt richting geautomatiseerde synchronisatie van DuboCalc en Revit. Daarnaast is de relatie van DuboCalc met de CUR-Ontwerptool ‘Groen Beton’ onderzocht en is een eerste opzet gemaakt voor het onderbrengen van het thema Duurzaamheid in een COINS referentiekader.

Deze eindrapportage van fase 3 bevat het verslag van het totstandkomingsproces en een beschrijving van de gerealiseerde producten.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K721.16
Jaar van uitgave 2016