0
Integraal ontwerpen met Active House

Inhoudsopgave

Kennispaper: Integraal ontwerpen met Active House

Ervaringen vanuit een Active House workshop

Active House is een innovatieve en duurzame visie op bouwen. Uitgangspunt is dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. In januari 2016 is een workshop integraal ontwerpen georganiseerd met als doel optimale basisregels op te stellen voor het ontwerp van een Active House.

Het doel van de workshop Integraal ontwerpen was om concreet een aantal beslissingen te nemen die voorbij gaan aan de specificaties. Door basisregels op te stellen voor het optimale Active House, zoals gezien door de deelnemers aan de workshop, en zonder er een specifiek ontwerp aan te hangen, wordt een kader geschetst dat als basis kan dienen voor een daadwerkelijk ontwerp.

De uitkomst van de workshop wordt gebruikt worden als startpunt voor het ontwerp van minimaal een nieuw te ontwikkelen Active House, dat ook daadwerkelijk gebouwd zal worden. Deze paper biedt een bondige samenvatting van de uitkomsten en ervaringen van de betreffende Active House workshop. Download gratis deze paper en leer de basis van integraal ontwerpen met Active House.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K707.16
Jaar van uitgave 2016