0
Cover-materialenpaspoort-schuin

Inhoudsopgave

Kennispaper: Materialenpaspoort

Hoogwaardig hergebruik van bouwelementen en -materialen

Het stijgende verbruik van materialen in de bouw zorgt voor uitputting van grondstoffen. Afval in de bouwketen reduceren kan bijvoorbeeld door middel van hergebruik of recycling van grondstoffen en materialen in gebouwen. Om bouwmaterialen op circulaire wijze te kunnen hergebruiken, is het belangrijk dat documentatie plaatsvindt.

In Nederland is documentatie van de gewenste en noodzakelijke kennis over de levensloop van materialen echter (nog) niet ingebed. Om hergebruik in de Nederlandse bouwsector te stimuleren, richt de Kennispaper Materialenpaspoort zich op de wijze waarop er gedocumenteerd dient te worden om bouwmaterialen op een circulaire manier te kunnen hergebruiken binnen de bouwketen. Het doel: het mogelijk maken om materiaalstromen te volgen en het bevorderen van end-of-life scenario’s in een gesloten kringloop.

Deze paper liever in PDF?


Artikelnummer K704.16
Jaar van uitgave 2016