0

Voorwoord

Voorwoord

Het stijgende verbruik van materialen in de bouw zorgt voor uitputting van grondstoffen. Gezocht wordt naar mogelijkheden om afval in de bouwketen te reduceren, bijvoorbeeld door middel van hergebruik of recycling van grondstoffen en materialen in gebouwen.

Om bouwmaterialen op circulaire wijze te kunnen hergebruiken, is het belangrijk dat documentatie plaatsvindt. In Nederland is documentatie van de gewenste en noodzakelijke kennis over de levensloop van materialen echter (nog) niet ingebed. Ook is onduidelijk bij wie deze verantwoordelijkheid ligt. Om hergebruik in de Nederlandse bouwsector te stimuleren, richt het onderzoek in deze Kennispaper zich op de wijze waarop er gedocumenteerd dient te worden om bouwmaterialen op een circulaire manier te kunnen hergebruiken binnen de bouwketen. Het doel: het mogelijk maken om materiaalstromen te volgen en het bevorderen van end-of-life scenario’s in een gesloten kringloop.

De Kennispaper Materialenpaspoort is geïnspireerd op de afstudeerscriptie ‘Documenteren in de bouwketen ten behoeve van hoogwaardig hergebruik en recycling’ van SBRCURnet-projectmanager Wouter Huurman. Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd in opdracht van SUS-Atelier en SBRCURnet en geschreven voor de Academie van Bouwkunst aan de Hogeschool Rotterdam.

Het onderzoek is uitgevoerd om verdieping te vinden in het circulaire gedachtengoed en zo bij te dragen aan een duurzame oplossing voor de toekomst. Ook is geprobeerd antwoord te geven op actuele vraagstukken uit de bouwpraktijk. Het begrip duurzaamheid en de vele interpretaties ervan hebben tijdens dit onderzoek duiding gekregen.

Hopelijk biedt de kennis in deze paper u handvatten om bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen in maatschappelijk verantwoord hergebruiken en recyclen.

Graag wil ik deze paper opdragen aan dhr. C. van Kranenburg, zonder zijn inspiratie en vertrouwen was dit onderzoek nooit verder gekomen dan een gedachte.

Wouter Huurman
Delft, 2016