0

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat is uitgevoerd door SBRCURnet-commissie 1854 ‘Slimme constructies’. Dit project komt voort uit het advies in de eindrapportage van CUR Preadviescommissie C171-1 ‘Intelligente constructies met ICT’, CUR-rapport 241 [2]. SBRCURnet-commissie 1854 is ingesteld om te onderzoeken waar monitoringstechnieken de keuzes voor beheer- en onderhoudsvraagstukken kunnen ondersteunen.

Op het moment van verschijnen van deze publicatie bestond SBRCURnet-commissie 1854 uit de volgende commissieleden:

 • ir. J.P.G. Mijnsbergen (BAM Infraconsult), voorzitter
 • dr.ir. A. de Boer (Rijkswaterstaat GPO)
 • ir. C. Bosma (Strukton Civiel)
 • S.J.P. Duivenvoorde (Provincie Zuid-Holland)
 • dr.ir. S.A.A.M. Fennis (Technische Universiteit Delft)
 • ing. J. Oldenhof (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • ing. H.W.E. Oosterwijk (Platform Voegovergangen en Opleggingen (PVO) / Schagen Infra)
 • dr.ing. W. Peelen (TNO)
 • ing. A.C. Veldhuizen (Nebest)
 • ing. L.R. Nieuwenhuizen (SBRCURnet), projectmanager
 • ir. R. Drieman (SBRCURnet), projectmanager, rapporteur

Deze rapportage is opgesteld door Robbert Drieman, met inbreng van de verschillende commissieleden. De eindredactie is verzorgd door Foka Kempenaar (SBRCURnet).