0

1 Achtergrond

1 Achtergrond

1.1 Kennispartnerproject

Het aannemingsbedrijf waarmee SBRCURnet het omschreven Kennispartnerproject heeft gedaan, laat het hier niet bij zitten en ziet Integraal Ontwerpen als een geschikt middel om tot meer onderscheidend vermogen te komen. Om de gewenste verandering tot stand te brengen is in 2014 een gefaseerd Kennispartnerproject gestart. SBRCURnet heeft het aannemingsbedrijf inhoudelijk ondersteund. Doel is de ervaringen die zijn opgedaan en de lessen die zijn geleerd, uit te dragen naar de brede bouwkolom, zodat ook andere aannemers hiervan kunnen profiteren.

Twee afdelingen zijn betrokken bij het deelnemen aan prijsvragen: de afdeling tendermanagement is verantwoordelijk voor het opstellen van tenders en de afdeling ontwerp en engineering werkt de tenders uit. Engineers van de afdeling ontwerp en engineering wachten op de ‘vraag’ van de tendermanagers om daar vervolgens zo goed mogelijk aan te voldoen. Tendermanagers op hun beurt hebben geen eigen vraag. Hun doel is te voldoen aan de prijsvraag. Het resultaat? Onvoldoende onderscheidend vermogen van de aanbodzijde en een hoge werkdruk, waarbij mensen van project naar project rennen.

1.2 Doel: ander proces

Via de principes van Integraal Ontwerpen wil de afdeling ontwerp en engineering die hoge werkdruk en het gebrek aan onderscheidend vermogen aanpakken. De afdeling ontwerp en engineering is ervan overtuigd dat haar kennisinbreng al in de tenderfase van toegevoegde waarde is. Dat de opgave hierdoor anders benaderd kan worden en dat dit tot meer onderscheidend vermogen kan leiden. Doel is dus tot een andersoortig proces te komen. Eerst intern en dan ook met de betrokken externe partijen. Een proces waarin alle betrokken partijen vanaf de start van een project proactief meedenken en niet pas in beeld komen als de uitvraag al helemaal gedefinieerd is. Alle disciplines binnen de afdeling ontwerp en engineering (zoals ontwerpmanagers, ontwerpcoördinatoren en leadengineers) zijn betrokken bij de workshops binnen het Kennispartnerproject. Deze projectomschrijving laat zien wat er is bereikt, welke lessen zijn geleerd, welke factoren tot verandering hebben geleid en wat die verandering inhoudt. Basis voor de ‘lessons learned’ vormt in grote mate onderstaande omschreven casestudy die onderdeel uitmaakte van de workshops.

1.3 Doelgroep

De uitkomsten van dit Kennispartnerproject zijn relevant voor diegenen die op zoek zijn naar onderscheidend vermogen. De omschrijving richt zich dus op het management en personeel van ontwerpende en uitvoerende bedrijven maar ook op opdrachtgevers die willen weten wat mogelijk is.