0
KENNISPAPERCOVER 3D Opwegnaareenbiobasedeconomie

Inhoudsopgave

Kennispaper: Op weg naar een biobased economie

Een verkenning van de mogelijkheden voor een biobased bouwsector

De Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op hernieuwbare materialen als grondstof. Deze grondstoffen zijn afkomstig van planten, dieren en organisch (rest)materiaal uit de natuur. In analogie met de verwerking van ruwe aardolie in olieraffinaderijen kan ook biomassa geraffineerd worden tot waardevolle producten.

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zet zich in om van Nederland een biobased economie te maken. De bouwsector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met name ontwerpers vormen een essentiële schakel in het proces van duurzame ontwikkeling. Iedere ontwerpkeuze heeft invloed op de levenscyclus van het product: van grondstofwinning, tot aan de mogelijkheid om onderdelen van het product te vervangen, te hergebruiken of te composteren.

Deze paper gaat dieper in op de betekenis van een biobased economie en de mogelijkheden die het biedt voor de bouwsector.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K675.14
ISBN 978-90-5367-602-8
Jaar van uitgave 2014