0

Titelpagina

Kennispaper: Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud - praktijkcases

In deze kennispaper wordt een antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan monitoring van gedrag en gebruik breed worden toegepast bij het slim bouwen, beheren en onderhouden van constructies?

Het doel is om lessen te trekken uit bestaande en lopende praktijkcases, en die ervaringen zichtbaar te maken en te delen met de sector. Dit doen we door gebruik te maken van het 7-stappenschema voor het monitoren van bouwwerken.

2015
K686.15
978-90-5367-610-3
27-10-2015