0

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de eindrapportage van SBRCURnet-commissie 1992 ‘Slimme constructies voor slim beheer en onderhoud - praktijkcases’.

Op het moment van verschijnen van deze publicatie bestond SBRCURnet-commissie 1992 uit de volgende personen:

 • ir. J.P.G. Mijnsbergen (BAM Infraconsult), voorzitter
 • dr.ir. A de Boer (Rijkswaterstaat)
 • ir. C. Bosma (Strukton Civiel)
 • ing. C. Brouwer (Improvement-IT)
 • ir. T. van Casteren (B|A|S Research & Technology)
 • Ing. R.S.A van Dalen MBA (Rijkswaterstaat)
 • S.J.P. Duivenvoorde (Provincie Zuid-Holland)
 • dr.ir. S.A.A.M. Fennis (Technische Universiteit Delft)
 • dr.ir. G.T. Luiten (TNO), rapporteur
 • ing. J.D. Nederlof (Gemeente Rotterdam)
 • ing. J. Oldenhof (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • ing. R.G. Ophof (Nebest B.V.)
 • ing. M.M.N Sterk (Royal HaskoningDHV)
 • dr.ing. W. Peelen (TNO), rapporteur
 • ing. L. Nieuwenhuizen (SBRCURnet), projectmanager
 • ir. R. Drieman (SBRCURnet), projectmanager, rapporteur

Deze rapportage is opgesteld door Bart Luiten (TNO), Willy Peelen (TNO) en Robbert Drieman (SBRCURnet), met inbreng van de verschillende commissieleden. De eindredactie is verzorgd door Aad van den Thoorn van SBRCURnet.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Cement&BetonCentrum, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Stichting FCK-CT en Stichting SKKB.

Robbert Drieman, projectmanager SBRCURnet


Delft, augustus 2015