0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

1 Inleiding

1 Inleiding

In de afgelopen jaren heeft SBRCURnet via het Kennispartnerprogramma verschillende projecten onder andere procesmatig begeleid. Per project zijn resultaten ontstaan en gepubliceerd. Deze Kennispaper geeft een overzicht van de meest relevante tools en schema’s die via deze projecten ontwikkeld zijn. De tools zijn flexibel inzetbaar voor projectteams die meer uit hun samenwerking willen halen.

Ons uitgangspunt is dat het inrichten van een proces een middel is om tot kwalitatief hoogwaardige en innovatieve (gebouwde) resultaten en (totaal) oplossingen te komen. Het basisgedachtegoed achter alle tools/ schema’s is dan ook het komen tot een integrale aanpak, gedragen door de kennisinbreng van verschillende disciplines. We hebben het daarom over samenwerking in de zin van kennisintegratie.

Centraal staat de relatie tussen vraag (van een opdrachtgever/ gebruiker) en antwoord (de oplossingsrichtingen die marktpartijen kunnen aandragen). Rollen, proces en inhoud hebben invloed op de vraagstelling en het antwoord.

De schema’s in deze publicatie zijn onderdelen voor het op een integrale manier invulling geven aan rollen, proces en inhoud.