0
K667 klein

Inhoudsopgave

Kennispaper: Koppeling DuboCalc en BIM

Connector voor Civil3D beschikbaar

Dit document is de eindrapportage van het project DuboCalc en BIM. In opdracht van SBRCURnet is een Proof of Concept van de integratie van ontwerpinformatie in Civil-3D en duurzaamheidsinformatie in DuboCalc ontwikkeld. Hiermee kan tijdens het ontwerpproces de milieubelasting van een ontwerpalternatief inzichtelijk worden gemaakt. Deze eindrapportage bevat een verslag van het ontwikkelproces en een beschrijving van het gerealiseerde product. Bij dit rapport hoort een plugin voor Civil-3D, met behulp waarvan DuboCalc informatie kan worden getoond en gekoppeld aan bouwobjecten in Civil-3D.


Artikelnummer K667.14
ISBN 978-90-5367-594-6
Jaar van uitgave 2014

Online versie

 0,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie