0

1. Inleiding

1. Inleiding

SBRCURnet heeft een visie ontwikkeld op het aanbesteden en contracteren van het ontwerpen en bouwen van scholen. Deze visie is weergegeven in een ‘stroomschema’ (Figuur 1). De kern van de visie is dat de verschillende disciplines meer met elkaar samenwerken, de samenwerking trechtert gedurende het aanbestedingsproces én het proces als zodanig minder star is dan nu vaak het geval is.

Achtergrond vormt de gedachte dat bouwprojecten ontwikkelomgevingen kunnen zijn waarbij alle relevante partijen inclusief de gebruiker en opdrachtgever intensief betrokken zijn. Een gestructureerde maar open aanpak waarin kennisintegratie ten behoeve van scholeninnovatie centraal staat. Daardoor kunnen thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit of life cycle-denken integraal opgepakt en uitgewerkt worden.

Waar men het bij bouwprojecten over het algemeen direct heeft over vertrouwen en samenwerking is de visie van SBRCURnet dat samenwerking in de zin van kennisintegratie opgebouwd moet worden. En bouwprojecten, als prototype omgevingen waar kruisbestuiving van verschillende disciplines en zienswijzen plaatsvindt, kunnen - mits daarvoor ingericht - de drijvende kracht van innovatie en ontwikkeling van scholen zijn. Daarom is de ‘samenwerkingstrap’ leidend onderdeel van de visie op de aanbestedingsaanpak. Het gaat erom dat betrokkenen elkaar procesmatig en inhoudelijk vinden en uiteindelijk nieuwe prachtige leefomgevingen met elkaar creëren.

Waarom:
Om de mens centraal te kunnen stellen in de huidige suboptimale gebouwen en leefomgevingen, moet niet enkel gedacht worden vanuit de techniek, maar moet de gebruiker daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling.
Het begint bij de vraagstelling. De gebruiker is over het algemeen niet op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden en heeft derhalve moeite om de vraag met betrekking tot het vormgeven van de leefomgeving op een goede manier te formuleren voor techniekaanbieders.

Hoe:
Interpretatie als basis voor kennisintegratie. Mensen gaan er vaak vanuit dat wat zij zelf denken, zeggen of bedoelen voor een ander wel duidelijk is. Maar vaak is dat niet het geval. We interpreteren, vullen in en oordelen er op los met alle gevolgen van dien. Onderstaande representaties geven verschillende interpretaties van hetzelfde ‘feit’: