0

1 Algemeen

1 Algemeen

1.1 Inleiding

In dit rapport wordt een objectieve meetmethode beschreven voor het bepalen van de onderhoudsconditie en het uitvoeren van prestatiekeuringen. De meetmethode is geschikt voor gevels van woningen en gebouwen en omschrijft de werkwijze bij veel voorkomende gebreken.

1.2 Normen en prestatie-eisen

In dit rapport wordt verwezen naar normen, richtlijnen en technische afspraken. Voor een juiste uitvoering van de metingen dient de inspecteur kennis te hebben van de inhoud van deze documenten. Bij enkele metingen wordt verwezen naar referentieafbeeldingen in documenten die in dat geval beschikbaar moeten zijn om de meetwaarden juist te kunnen interpreteren.

1.3 Steekproefgrootte

Standaard wordt onderstaande steekproefgrootte gehanteerd, conform ISO 2859. Tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer kan een andere steekproefgrootte worden overeengekomen, bijvoorbeeld groter wanneer een grotere nauwkeurigheid gewenst is. De beoordeling wordt evenredig verdeeld over de windrichtingen uitgevoerd.

Totaal aantal woningen Steekproef aantal woningen
t/m 25 3
26 - 90 5
91 - 150 8
151 - 280 13
281 - 500 20
vanaf 500 32
Totaal aantal m2 Steekproef aantal m2
t/m 300 m2 3
301 - 500 m2 5
501 - 1000 m2 8
1001 - 3000 m2 13
3001 - 5000 m2 20
vanaf 5001 m2 32

Naast de metingen volgens deze steekproef wordt een algemene rondgang door het project gemaakt. Hierbij wordt beoordeeld of de resultaten van de steekproef representatief zijn voor het project. Bij twijfel kan de steekproef worden vergroot.

1.4 Colofon

Redactie: Verf Advies Centrum
Eindredactie: SBR

De methoden opgenomen in deze uitgave hebben alle betrekking op onderhoud aan bestaande onderdelen en constructies. Voor meetaspecten bij schilderwerk en beglazing in nieuwbouwsituaties verwijst SBR naar de uitgave Beoordeling schilderwerk, beglazingswerk en wandbekleding van de Stichting AF-Erkenningsregeling.

Aansprakelijkheid voor onvolledigheid, onjuistheid en eventuele gevolgen hiervan worden niet aanvaard. Rechten kunnen niet aan deze meetmethode worden ontleend.