0
Handreiking Consortiumvorming duurzame aanbieder

Paper Handreiking Consortiumvorming

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en richt zich met name op het vormgeven van de samenwerking tussen bedrijven die zich gezamenlijk als Duurzame Aanbieder willen profileren. Die samenwerking krijgt vaak de vorm van een consortium. Niet zomaar een gelegenheidssamenwerking, maar een echte eenheid, die de vraagstukken van een specifieke markt met elkaar invult. Een entiteit die zich in de markt profileert en onderneemt. In deze handreiking leest u hoe u een dergelijk consortium vormt. We laten zien welke stappen u moet doorlopen, om u samen met uw partners aan te kunnen melden als Duurzame Aanbieder. De kernvraag luidt: hoe verbindt u zich met elkaar om uw nieuwe business als Duurzame Aanbieder te kunnen aanbieden, realiseren én garanderen?DOWNLOAD GRATIS DEZE PAPER ALS PDF


Artikelnummer KDAHC.18
Aantal pagina's 25