0
Handreiking Kwaliteitsborging duurzame aanbieder

Paper Handreiking Kwaliteitsborging

Deze handreiking is geschreven als ondersteuning voor de Duurzame Aanbieder en richt zich met name op de manier waarop je de klant centraal en tevreden kunt stellen en de kwaliteit van het opgeleverde werk aantoonbaar kunt borgen.

In deze handreiking komen alle punten aan bod die belangrijk zijn om als Duurzame Aanbieder aantoonbaar goede kwaliteit te leveren aan uw klant. De klant kiest u als aanbieder, maar ook als adviseur! U krijgt in deze handreiking praktische tips en aanknopingspunten voor situaties waar u als Duurzame Aanbieder in de praktijk mee te maken krijgt, zoals:


  • contact met de klant: het vaststellen van zijn wensen en het maken van een passend advies;
  • het vastleggen van afspraken: met de klant of met bedrijven waarmee u gezamenlijk Duurzame Aanbieder bent;
  • het geven van garanties: hoe kunt u het aangeboden werk en de daarbij behorende energieprestatie garanderen?
  • de gevolgen voor uw organisatie: en;
  • de instrumenten: de mogelijkheden en middelen die u hiervoor heeft.DOWNLOAD GRATIS DEZE PAPER ALS PDF


Artikelnummer KDAHKW.18
Aantal pagina's 78