0

Inhoudsopgave

Omslag_k669_cover-1422538577

Kennispaper: Restlevensduur van bestaande betonconstructies

Pre-advies

Zowel overheden als private partijen stellen in hun rol als opdrachtgever en beheerder van de verkeersinfrastructuur hoge eisen aan de veiligheid, beschikbaarheid en functionaliteit van de infrastructuur. Kunstwerken, zoals bruggen, tunnels, viaducten, die onderdeel vormen van deze infrastructuur, moeten aan deze hoge eisen voldoen. Veelal betreft het betonnen constructies. Betrouwbare informatie over de (rest)levensduur van die betonnen constructies is hierbij, én in verband met uitgaven voor vervanging en onderhoud, van groot belang.


Artikelnummer K669.14
ISBN 978-90-5367-596-0
Jaar van uitgave 2014

Online versie

 0,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie