0

Inhoudsopgave

K653_cover-1422537604

Kennispaper: Kunstharsgebonden gietvloeren

Richtlijn voor specificatie en beoordeling op esthetische aspecten

Kunstharsgebonden gietvloeren worden veel toegepast als decoratieve vloerafwerking. De esthetica speelt daarbij een belangrijke rol. Het ontbrak evenwel aan objectieve criteria op basis waarvan esthetische eisen overeengekomen kunnen worden dan wel waaraan de gerealiseerde vloer kan worden getoetst. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte.

Bij een beoordeling volgens deze richtlijn wordt geen rekening gehouden met mogelijke voorwaarden die voortvloeien uit technische eisen, zoals bijvoorbeeld de reinigbaarheid of geleidbaarheid. Deze moeten zo nodig aanvullend worden beschouwd. Aan deze richtlijn hebben meegewerkt adviseurs, vloerenbedrijven en leveranciers op het gebied van gietvloeren.


Artikelnummer K653.14
ISBN 978 90 5367 578 6
Jaar van uitgave 2014

Online versie

 0,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie