0

1 Onderwerp en toepassingsgebied

1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze richtlijn behandelt de specificatie en de beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten. Deze richtlijn is toepasbaar bij het overeenkomen van de gewenste esthetische kwaliteit van een kunstharsgebonden gietvloer op willekeurig welke ondergrond. De richtlijn is ook toepasbaar bij het beoordelen van een gerealiseerde kunstharsgebonden gietvloer op esthetische kwaliteit.

Opmerking

Om te kunnen voldoen aan bepaalde esthetische eisen zal ook de ondergrond en de omgeving aan voorwaarden moeten voldoen. Deze vormen geen onderwerp van deze richtlijn. Evenmin wordt in deze richtlijn rekening gehouden met aspecten die voortvloeien uit het gebruik, zoals hygiëne of stroefheid.