0

Titelpagina

Kennispaper: Specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten

Richtlijn

Kunstharsgebonden gietvloeren worden veel toegepast als decoratieve vloerafwerking. De esthetica speelt daarbij een belangrijke rol. Het ontbrak evenwel aan objectieve criteria op basis waarvan esthetische eisen overeengekomen kunnen worden dan wel waaraan de gerealiseerde vloer kan worden getoetst. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan deze leemte.

Bij een beoordeling volgens deze richtlijn wordt geen rekening gehouden met mogelijke voorwaarden die voortvloeien uit technische eisen, zoals bijvoorbeeld de reinigbaarheid of geleidbaarheid. Deze moeten zo nodig aanvullend worden beschouwd. Aan deze richtlijn hebben meegewerkt adviseurs, vloerenbedrijven en leveranciers op het gebied van gietvloeren.

2014
K653.14
978-90-5367-578-6
08-04-2014