0

Titelpagina

Veel groeipotentieel voor biobased bouwen

Resultaten van het marktonderzoek

In opdracht van SBRCURnet voerde Delta Marktonderzoek een onderzoek uit naar de stand van zaken en de toekomstperspectieven van biobased bouwen. Het onderzoek is uitgevoerd onder respondenten in de B&U- en de GWW-sector. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen voor de markt die hieruit zijn voortgekomen, zijn eind 2014 gebundeld in een rapportage. In deze kennispaper worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.

Rotterdam, 16 april 2015
K678.15