0
Praktijkboek_bouwfysica_en_bouwtechniek_cover-1496934399

Praktijkboek Bouwfysica & bouwtechniek - 729.17

Kennis van de bouwfysica is onmisbaar om een gebouw met voldoende kwaliteit te maken. Voor de ontwerpfase spreekt dat vanzelf. Maar een goed ontwerp wordt alleen een goed gebouw als ook de uitvoering met kennis van zaken gebeurt. In het Praktijkboek Bouwfysica & Bouwtechniek vindt u de bouwtechni...

Jaar: 2018

Handboek_bouwen_met_kalkhennep_3d_cover-1518777334

Handboek Bouwen met kalkhennep - 740.17

Er is in Nederland nog een wereld te winnen in het gebruiken van duurzame bouwmaterialen. In de mondiale klimaatafspraken hebben we ons als doel gesteld om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Echter de delving en productie van bouwmaterialen waarvan een gebouw gemaakt wordt en het bouwproces gebruiken ...

Jaar: 2018

Sbr_trillingsrichtlijn_deel_a_2017_cover-1517911633

SBR Trillingsrichtlijn A - 6523.18

Schade aan bouwwerken 2017

Bouwwerken kunnen door verschillende omstandigheden in trilling raken, bijvoorbeeld door machines, passerend verkeer, explosies, wind, of bouwwerkzaamheden. Daardoor bestaat een kans op schade die afhankelijk is van de aard en constructiewijze van het bouwwerk. Een verificatie van de trillingsbel...

Jaar: 2018

Energiezuinige_installaties_van_civiele_kunstwerken_cover-1515591862

Energiezuinige installaties van civiele kunstwerken - ISSO/SBR 813.18

Energiebesparing. Ook de Nederlandse civiele kunstwerken kunnen een duurzame benadering goed gebruiken. Dit kan al gerealiseerd worden door het reduceren van het energiegebruik, specifiek in de beheersfase en gebruiksfase van deze kunstwerken (operationeel gebruik, beheer en onderhoud en tussenti...

Jaar: 2018

Cover_luchtdichtbouwen2_cover-1505135301

Luchtdicht bouwen 2 - 722.16

Metalen gevel- en daksystemen voor de utiliteitsbouw

Het vakgebied 'luchtdicht bouwen' speelt een belangrijke rol bij het comfort van een gebouw, de energiezuinigheid én het voorkomen van bouwfysische problemen, maar is voor de bouwpraktijk nog steeds ongrijpbaar. In de praktijk blijkt dat bij de utiliteitsbouw – en dan met name wanneer er sprake ...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_opleggingen_cover-1506943767

Handboek Inspectie Opleggingen - CRW 694D.16

Conform CUR-Aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_voegovergangen_3d_cover-1496931525

Handboek Inspectie Voegovergangen - CRW 694C.16

Conform CUR-Aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Kib_normenboek_2016_3d_cover-1502964084

Kwaliteit in Balans normenboek 2016 - 702.16

Functioneel specificeren vereist dat kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. In de markt zijn diverse toepassingen voorhanden. Probleem daarbij is dat niet één toepassing integraal voor zowel onderhoud als voorzieningsniveau geschikt is. Dit ...

Jaar: 2016

Finite_element_modelling_cover-1497281121

Finite Element Modelling - CRW 733.17

a re-examination of concrete structures

Governmental organisations, local authorities and private commissioners in construction industry often have to deal with the verification of the design capacity of existing structures. Complex engineering work has to be carried out for re-examinations of existing concrete structures to reveal ext...

Jaar: 2017

Vervormingsgedrag_van_funderingen_op_staal_3d_cover-1493900411

Handreiking vervormingsgedrag van funderingen op staal - CRW 664.16

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen g...

Jaar: 2016

Handboek_hei_en_trilbaarheid_cover-1492001020

Handboek Hei- en trilbaarheid - CRW 730.17

Palen en damwanden

Voor het uitvoeren van een prognose voor het inheien/intrillen van funderingselementen bestaat een scala van methoden, waarmee in de afgelopen decennia enorm veel kennis en ervaring is opgebouwd. Die kennis en ervaring is echter slechts beschikbaar binnen een kleine groep van deskundigen. De ‘gem...

Jaar: 2017

Veilig_vluchten_uit_gebouwen_3d_cover-1491817363

Veilig vluchten uit gebouwen - 728.17

Het ontwerpen en realiseren van veilige vluchtroutes voor nieuwbouw en herbestemming

Het vluchten voor brand, rook en andere dreigingen in en rond gebouwen blijkt geregeld een uitdaging. Paniek, gedrang bij de reguliere uitgang en onbekendheid met de nooduitgangen zijn cruciale factoren bij het ontstaan van levensbedreigende situaties. Onacceptabel, want met een fatsoenlijk ontwe...

Jaar: 2017

Ontwerprichtlijn_geotextielen_onder_steenbekleding_3d_maart2017jt_cover-1491565091

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding - CRW 660.16

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof ...

Jaar: 2017

Begaanbaarheid_van_bouwterreinen_3d_cover-1490283850

Begaanbaarheid van bouwterreinen - CRW 689.17

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines

Ieder jaar vallen er tijdens bouwwerkzaamheden funderingsmachines om of zakken onverwacht weg. Het aantal gevallen is zodanig dat er geen sprake meer is van enkele incidenten. Vanuit de verantwoordelijkheid van iedere bij een bouwproject betrokken partij dient daarom het aantal ongevallen met fun...

Jaar: 2017

Handboek_baggerspecie_in_geotextiele_tubes_3d_cover-1482510709

Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes - CRW 676.16

Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk

Het afgelopen decennium zijn wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd waarbij baggerspecie versneld is ontwaterd in geotextiele elementen. Bij diverse projecten is de zogenaamde baggertube direct ingezet als bouwelement. Bij andere projecten is het geotextiel verwijderd en is de baggerspecie ve...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_beton_3d_cover-1482511480

Handboek Inspectie Beton - CRW 694B.16

Conform CUR-aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Autogene_krimp_3d_cover-1478166717

Autogene Krimp - CRW 720.16

Fase 1: Preadvies

Bij de realisatie van betonnen constructies wordt regelmatig schade in de vorm van scheurvorming geconstateerd. Autogene krimp wordt, zeker in de praktijk, als ‘lastig’ ervaren. Onzekerheden en het ontbreken van kennis op dit vlak leiden tot discussies en conflicten tussen opdrachtgevers en uitvo...

Jaar: 2016

Bouwcompact_sbr-referentiedetails_voor_op_de_bouwplaats_cover-1476177306

SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats - 708.16

Een selectie uit de basisdetails nieuwbouw

De Bouwcompact-uitgave "SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats" is een handzaam praktisch naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van een bouwwerk.

Jaar: 2016

Handboek_soilmix_wanden_cover-1472463871

Handboek Soilmix-wanden - CRW 692.16

Ontwerp en uitvoering

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij helaas is dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering, ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing. Handboek Soilmix Wanden...

Jaar: 2016

Richtlijn_houten_paalfunderingen_onder_gebouwen_def_cover-1475656440

Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen - CRW 631.16

Onderzoek en beoordeling - 3e herziene editie

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit kunnen oorzaken zijn zoals overbelasting van de palen, aantasting van het hout door dr...

Jaar: 2016