0

publicatie: Anhydrietgebonden gietvloeren, van ontwerp tot toezicht

Ontwerpen met anhydrietgebonden gietvloeren

Ontwerpen met anhydrietgebonden gietvloeren

Anhydrietgebonden gietvloeren staan volop in de belangstelling als alternatief voor de traditionele zand-cementdekvloer in woningen en utiliteitsgebouwen. Pluspunten van het produkt zijn de beheersbare kwaliteit, zoals grotere vlakheid, grotere buig-/treksterkte en de slechts zeer geringe krimp, maar ook de gunstige effecten op arbeidsomstandigheden en milieu.
Opvallend is de onbekendheid met anhydriet als bouwmateriaal bij de bouwpartners. Dat leidt tot misverstanden over het produkt en de toepassingsmogelijkheden. Opdrachtgevers vragen zich af welk risico ze lopen door anhydrietgebonden gietvloeren toe te passen, ontwerpers vormen hun mening op basis van informatie uit het 'van horen zeggen' circuit en aannemers zijn geneigd te kiezen voor de 'zekerheid' van de traditionele zand-cementdekvloer. Met andere woorden: het wordt tijd voor onafhankelijke informatie over de mogelijkheden en beperkingen van de anhydrietgebonden gietvloer.

Speciaal gericht op architectenbureaus is deze publicatie onder verantwoording van Novem en Stichting Bouwresearch samengesteld, met als doel praktisch bruikbare kennis over te dragen aan:

 1. De ontwerpende architect
  Heeft behoefte aan informatie om verantwoord te kunnen kiezen voor het juiste vloersysteem (pag. 7-16).
 2. De bouwkundig tekenaar
  Werkt het schetsontwerp verder uit. Daarvoor is informatie nodig over de opbouw van de vloeren, de laagdikte en de sterkte van anhydrietgebonden gietvloeren in bepaalde toepassingen (pag. 17-26).
 3. De bestekschrijver
  Zoekt naar normen en een basisbestek om de juiste informatie te kunnen doorgeven aan de uitvoeringsvoorbereiding (pag. 27-36).
 4. De opzichter
  Moet tijdens de uitvoering de kwaliteit van het proces en het produkt kunnen beoordelen. Daarvoor is kennis nodig van het uitvoeringsproces. Bovendien moet de opzichter weten welke kwaliteitscontroles er dienen plaats te vinden en hoe het keuringsplan kan worden uitgevoerd (pag. 39-48).