0
Axiaal draagvermogen van palen

Inhoudsopgave

Axiaal draagvermogen van palen

De CUR publicatie ‘Axiaal draagvermogen van palen’ bevat de resultaten van het onderzoek dat tot doel had een rekenmodel op te stellen voor de draagkracht van op druk belaste palen. De basis voor het onderzoek was een grote verzameling van in het verleden uitgevoerde proefbelastingen.

In dit rapport zijn proefbelastingen vergeleken met ontwerpberekeningen op basis van sonderingen. In het verleden zijn verschillende studies uitgevoerd waarbij de vergelijking werd gemaakt voor het totale draagvermogen aan de paalkop. Deze studies geven echter geen inzicht in de kwaliteit van de voorspelling van de afzonderlijke componenten van het draagvermogen.

Bij de verwerking en interpretatie van proefbelastingen komt een aantal onderwerpen naar voren die aandacht verdienen. De onderwerpen zijn van invloed bij de bepaling van het voorspelde of het gemeten draagvermogen. In de bijlagen is hiervan een beknopt overzicht gegeven aan de hand van publicaties.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW C229
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 124
Jaar van uitgave 2010