0

publicatie: Basiswerk binnenmilieu

1 Inleiding

1 Inleiding

Het jaar 2004 is door het Platform Binnenmilieu uitgeroepen tot het Jaar van het binnenmilieu onder het motto 'Gezond Binnen'. De doelstellingen van het Jaar van het binnenmilieu zijn:

  • betrokkenen te laten weten dat er een relatie is tussen gebouwkenmerken, het gebruik van een gebouw en gezondheidsrisico's;
  • ontwerpers, aannemers, installateurs, beheerders, gebruikers en bewoners te stimuleren om gezondheidsrisico's in gebouwen te verminderen.

ISSO en SBR leveren een bijdrage aan het Jaar van het binnenmilieu, met name middels een speciale uitgave over binnenmilieu en gezondheid van het Praktijkboek Gezonde Gebouwen. Dit cahier, dat is bestemd voor zowel abonnees van het Praktijkboek als niet-abonnees (want los te koop), is bedoeld als een toegankelijk basiswerk over binnenmilieu. Het is geschreven voor iedereen die belangstelling heeft voor de binnenmilieukwaliteit in de Nederlandse woningen, scholen, kinderdagverblijven en kantoren. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren van gebouwen (particulieren, projectontwikkelaars en bijvoorbeeld gemeenten), maar ook aan gebouwbeheerders en medewerkers van arbodiensten en GGD'en. Het cahier is echter ook geschreven voor bijvoorbeeld werknemers, werkgevers en andere 'gebouwgebruikers' die zich op de een of de andere manier zorgen maken om de kwaliteit van de binnenlucht, de thermische behaaglijkheid, het geluid en licht in hun gebouw plus de invloed daarvan op hun gezondheid.

Dit cahier gaat over binnenmilieu en gezondheid. Binnenmilieu is een verzamelterm voor (binnen)lucht, klimaat, geluid en licht.