0
  • Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton
  • Volgend Hoofdstuk

publicatie: Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

Titelpagina

Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

De laatste jaren is sprake van een groeiend aanbod van niet-gangbare grondstoffen voor de toepassing in beton. Door de behoefte deze alternatieve materialen in te zetten, bijvoorbeeld om reststoffen te hergebruiken of de CO2 footprint van beton te verlagen, kan een spanningsveld ontstaan tussen de gewenste of vereiste constructieve levensduur enerzijds en duurzaamheidsaspecten anderzijds.

2015
685.15
978-90-5367-609-7
14-03-2016
  • Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton
  • Volgend Hoofdstuk