0
C99-1_cover-1422538587

Beton en mortel met poederkoolvliegas verkregen door bijstoken

Bij het uitgevoerde onderzoek zijn de eigenschappen van verschillende typen poederkoolvliegas (bijstoken) conform de huidige regelgeving voor toepassing van poederkoolvliegas in beton vastgesteld.


Artikelnummer C99-1
ISBN 90 37603009
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 79
Jaar van uitgave 1999