0

publicatie: Binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim

1 Inleiding

1 Inleiding

Als het binnenmilieu een effect heeft op de gezondheid en het welzijn, ligt het voor de hand dat het ook de productiviteit en het ziekteverzuim beïnvloedt. Velen gaan hier intuïtief ook van uit. Maar hoe groot deze effecten zijn, is vaak een punt van discussie. Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan om duidelijke conclusies te kunnen trekken.

Dit cahier is gebaseerd op de resultaten van een literatuuronderzoek. De literatuur is gezocht in eerdere overzichtsartikelen, het tijdschrift Indoor Air, de proceedings van de periodieke congressen Indoor Air en Healthy Buildings en aanvullende literatuur.

De invloed van het binnenmilieu op de productiviteit is onderzocht aan de hand van door de werknemers zelf gegeven productiviteitsschattingen (subjectieve metingen) en van objectieve metingen van de productie, zoals het aantal verwerkte dossiers, het aantal aanslagen bij tekstverwerking en het aantal gesprekken in een callcenter. Deze objectieve metingen werden zowel op de werkplek als in het laboratorium uitgevoerd. De resultaten die met deze verschillende onderzoeksmethoden zijn verkregen, stemmen opvallend goed overeen. Ook het onderzoek naar de invloed van het binnenmilieu op het ziekteverzuim laat duidelijke resultaten zien. De belangrijkste resultaten worden in de volgende hoofdstukken behandeld.