0

publicatie: Binnenmilieu

1 Inleiding

1 Inleiding

Het binnenmilieu wordt beïnvloed door vele factoren. Het binnenmilieu is afhankelijk van de omgeving waar het gebouw staat, de in het gebouw gebruikte materialen, de installaties in het gebouw en de menselijke activiteiten. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de verschillende invloeden en hun onderlinge samenhang.

In hoofdstuk 3 komt de invloed van diverse omgevingsparameters op de werkprestatie en het ziekteverzuim aan de orde. Het gaat hierbij niet alleen om ventilatiehoeveelheden en binnenluchtkwaliteit maar ook om zaken als temperatuur, verlichting, geluid en individuele regelbaarheid van zowel temperatuur als ventilatie.

Hoofdstuk 4 gaat in op het opstellen van een programma van eisen voor een gebouw waar met een goede werkprestatie kan leveren en het ziekteverzuim door gebouw/klimaat gerelateerde klachten minimaal is. Een goed programma van eisen is noodzakelijk om te komen tot goede installaties en vormt de basis vorm voor zowel de opleveringscontrole als het beheer en onderhoud van de installaties.

Hoofdstuk 5 gaat in op het behandelen van klachten. Klachten zij ingedeeld in drie hoofdgroepen: Klachten met betrekking tot thermische behaaglijkheid, luchtkwaliteit en zg aspecifieke klachten. Bij de aspecifieke klachten gaat het over klachten als droge ogen, hoofdpijn, neusklachten etc. waarbij het niet meteen duidelijk is wat de oorzaak is.