0

publicatie: Binnenmilieuprofiel woningen

Titelpagina

Binnenmilieuprofiel woningen

Cahier T12 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Sinds het Energielabel op de markt verscheen, zijn er al veel woningen gekeurd en van een label voorzien. Ook zijn voor een flink aantal woningen energiemaatwerkadviezen (EPA) opgesteld. Vermindering van het energiegebruik van de woning is hierbij het primaire doel. En dat kan, zo stelden diverse marktpartijen vast, een onevenwichtig beeld opleveren van de maatregelen die in een woning nodig zijn. Het zou zelfs tot gevaarlijke situaties kunnen leiden wanneer energiebesparende maatregelen worden getroffen zonder te letten op de gevolgen die deze hebben voor het binnenmilieu. Met die wetenschap ontstond vrij snel het besef dat adviseurs ook oog zouden moeten hebben voor de effecten van de diverse maatregelen op het binnenmilieu.

2010
801-T12.10
978-90-5367-520-5
07-08-2013