0

publicatie: Binnenstedelijke kademuren

Voorwoord

Voorwoord

In een groot aantal gemeenten binnen Nederland zijn kademuren aanwezig langs grachten en rivieren. In veel gevallen gaat het om eeuwenoude constructies, waarbij sprake is van cultureel erfgoed. Voor deze kleinschalige binnenstedelijke kademuren en de infrastructuur daaromheen is geen eenduidige veiligheidsfilosofie. Opvallend detail is dat bij het doorrekenen van sommige bestaande kademuren allang sprake zou moeten zijn van bezwijken, terwijl de praktijk is dat de kademuren nog steeds functioneren, ondanks de veel hogere belastingen dan waarop ze destijds zijn ontworpen. Met de huidige ontwerpmodellen is klaarblijkelijk geen goede benadering te geven van de huidige veiligheid.

Daarnaast is er veel onduidelijkheid over het beheer en onderhoud van binnenstedelijke kademuren, waarbij – in het algemeen gesproken – elke gemeente zijn eigen beleid ten aanzien van beheer en onderhoud ontwikkelt. Vanuit de sector is het verzoek gekomen om al die kennis en ervaring met betrekking tot veiligheidsaspecten, ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud te bundelen. Daarbij is aangesloten op de veiligheidsbenadering volgens het herziene Handboek Kademuren, CUR-publicatie 211 Quay Walls.

Besloten is om kennis en ervaring met betrekking tot de binnenstedelijke kademuren toegankelijk te maken en daarmee alle betrokken partijen een handvat te bieden voor ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud.

Het handboek is primair bedoeld voor beheerders van gemeentelijke kademuren, voor ontwerpers en uitvoerders bij opdrachtgevers, ingenieursbureaus en aannemers.

CUR-commissie C 186 heeft de ontwikkeling van dit handboek begeleid. Bij het verschijnen van dit handboek was de samenstelling van de commissie als volgt:

Dr.ir. J.G. de Gijt, voorzitter Gemeente Rotterdam/ Technische Universiteit Delft
A. Oskam, secretaris Gemeente Rotterdam
Ir. A.A. Roubos, rapporteur Gemeente Rotterdam
Ir. D. Grotegoed, rapporteur Ballast Nedam Engineering
M. Bruchner Ingenieursbureau Amsterdam
J.C.M. van der Burg Gemeente Delft, sector ingenieursbureau
Ir. M.G.A. van den Elzen Grontmij
Ir. P. Haltenhof Ingenieursbureau Den Haag
Dr. R.K.W.M. Klaassen SHR (namens branchevereniging F30)
Ir. H.A. van Laar Hakkers (namens VAGWW)
M. Lodema Nebest
Ir. P.J.M. den Nijs Wareco (namens branchevereniging F30)
Ir. M.G.J.M. Peters Grontmij
Ir. B. Rijneveld Fugro GeoServices
Ing. M.M. van Veen Gemeente Utrecht
Ing. L.C. van der Velde Gemeente Rotterdam
J.C. van Vliet Gemeente ’s-Hertogenbosch
J.J. de Vries Gemeente Haarlem
Ir. L.W.A. Zwang Fugro GeoServices
Ing. P.A.A. van den Eijnden, corr. lid Ingenieursbureau Drechtsteden
Ing. A. Jonker, coördinator SBRCURnet

De redactie van het handboek is verzorgd door ir. A.A. Roubos (Gemeentewerken Rotterdam) en ir. D. Grotegoed (Ballast Nedam Engineering). Een speciaal woord van dank voor de bijdrage die zij hebben geleverd aan prof.ir. A.F. van Tol (TUDelft), prof.drs.ir. J.K. Vrijling (TUDelft), prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TUDelft) en ir. J. Kopinga (WUR).

Voor de realisatie van dit handboek werden financiële bijdragen ontvangen van:

 • Gemeente Rotterdam
 • Dienst Stadsbeheer Den Haag
 • Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Gemeente Amsterdam IJburg en Zeeburgereiland
 • Gemeente Delft, sector Ingenieurs
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Utrecht
 • Grontmij
 • Ingenieursbureau Amsterdam
 • Fugro GeoServices
 • Nebest
 • FCO GWW
 • VAGWW

SBRCURnet spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie, die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt aan de realisatie van dit handboek.

Fred Jonker
Programmamanager Geotechniek en Bodem