0

publicatie: Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten

Titelpagina

Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten

Best practices

Geïntegreerde contracten worden meer en meer toegepast. Bij geïntegreerde contracten verandert de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ten opzichte van de traditionele rolverdeling in de bouw. De opdrachtgever draagt naast uitvoeringswerkzaamheden ook ontwerpwerkzaamheden op aan de opdrachtnemer. De kloof tussen ontwerp en uitvoering wordt daarmee contractueel gedicht. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zien voordelen in deze werkwijze.

2014
671.14
14-03-2016