0
Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen Deel D


25% KORTING op de 
SERIE BRANDVEILIGHEID 

De zes delen van de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen behandelen alles wat u moet weten rondom bouwen en brandveiligheid.

» De serie is als 1 volledige set te bestellen.

Tijdelijk met 25% korting!

Inhoudsopgave

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D

Bouwdeel- en materiaalgedrag

In de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen wordt de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toegelicht en op een systematische wijze vertaald in oplossingsrichtingen voor het ontwerp. De problematiek van nieuwbouwplannen voor woningen respectievelijk utiliteitsgebouwen staat daarbij centraal. Deze publicatie, Deel D, legt vooral de nadruk op het bouwdeel- en materiaalgedrag.

Deel D: Bouwdeel- en materiaalgedrag geeft de gebruiker alle kennis over de brandeigenschappen van materialen en bouwdelen. Daarmee kan worden nagegaan of een bepaald onderdeel van een gebouw aan de gestelde brandveiligheidseisen kan voldoen. 

Deel D gaat in op de materialisatie van het ontwerp en geeft antwoord op de vraag welke materialen en bouwdelen in bepaalde situaties toegepast kunnen worden. Tevens biedt de publicatie een stappenplan om brandtechnisch tot de juiste keuze voor bouwmaterialen te komen.

Daarnaast worden de belangrijkste eigenschappen van bouwdelen behandeld die met materiaalgedrag bij brand te maken hebben:

  • » normen voor nieuwbouw (Euroklassen);
  • » normen voor bestaande bouw ('oude' Nederlandse normen);
  • » normen voor de brandgevaarlijkheid van daken.
Tevens wordt voor een aantal materiaalsoorten een indicatie gegeven van de mate waarin ze bijdragen aan de ontwikkeling van brand en rookproductie.


 


Deze publicatie is Bouwbesluit 2012 proof


Artikelnummer 443D.12
ISBN 978-90-5367-554-0
Auteur(s) ir. B. Kersten
Aantal pagina's 78
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2012