0

Dit rapport legt een link in de informatie-uitwisseling tussen de bouw- en de geosector. In het rapport worden voorstellen gedaan om de uitwisselbaarheid van gegevens tussen beide sectoren te verbeteren. Aanbevolen wordt een portal voor de beschikbaarstelling van geo-informatie voor de bouw- en vastgoedwereld, in het bijzonder BIM, op te zetten.

C239_cover-1422537239

Bouwen met omgevingsinformatie

In dit rapport wordt inhoudelijk de stand van zaken weergegeven van het programma BIMOmgeving van de Bouw Informatie Raad (BIR). De Bouw Informatie Raad wil de implementatie van BIM stimuleren, onder meer door te sturen op het ontwikkelen van objectenbibliotheken en afsprakenstelsels. Een belangrijk aspect van het ontwikkelen en beheren van bouwwerken is de omgeving: terrein, ondergrond en bovengrond. Dit aspect is, op initiatief van de Bouw Informatie Raad, met ondersteuning van CURNET ontgonnen door een projectgroep met vertegenwoordigers van ruim 20 betrokken organisaties. De problematiek is inzichtelijk in kaart gebracht en er is een basis gelegd voor de verdere operationalisering in standaarden en praktische oplossingen in de komende jaren. Het platform BIM-Omgeving, dat uit het project is voortgekomen, gaat daarvoor. Een belangrijk effect van het project en het platform is, dat wederzijds begrip en kennis over elkaars kennis in de geo-informatiewereld en de bouwwereld zijn toegenomen. Het rapport bevat concrete aanbevelingen. Ik hoop dat die ook u inspireren tot het nemen van initiatieven op het snijvlak van bouw- en omgevingsinformatie.


Artikelnummer C239
Jaar van uitgave 2011