0

publicatie: Bouwen met Roestvast staal

1 Inleiding

1 Inleiding

Roestvast staal is een duurzaam product met vele toepassingsmogelijkheden. Roestvast staal dankt zijn naam aan het feit dat het materiaal reageert onder invloed van water en lucht waardoor een dunne chroomdioxidelaag ontstaat, die het materiaal bestand maakt tegen verdere corrosie.

Roestvast staal (RVS) is, gelet op de corrosieweerstand en sterkte, uitermate geschikt voor duurzame toepassingen in civiele constructies (weg- en waterbouw) en in de bouwsector. Belangrijke voordelen zijn:

  • RVS heeft een duurzame uitstraling. Door de goede weerstand tegen corrosie hebben onderdelen een zeer lange levensduur, hetgeen van belang is in relatie tot duurzaam bouwen.
  • Veel RVS soorten zijn algemeen verkrijgbaar. Daardoor kan voor een grote variatie aan omstandigheden een geschikte keuze gemaakt worden.
  • RVS is goed recyclebaar. Een groot deel van RVS wordt nu reeds hergebruikt, waarbij ook de hoge terugnameprijs een bevorderende rol speelt.
  • RVS is gemakkelijk en goed te onderhouden.