0

publicatie: Bouwen met Roestvast staal

Voorwoord

Voorwoord

Het materiaal roestvast staal heeft zich inmiddels een vaste plaats verworven in onze woon- en werkomgeving. Zo moet je bij een keukenleverancier moeite doen een oven te vinden die niet in roestvast staal is uitgevoerd. Bijna alle liftfronten zijn van dit materiaal en ook voor gevels, trappen en zwembaden wordt steeds vaker roestvast staal gekozen. En in de zware industrie, zoals de petrochemie en in civiele constructies, denk aan bruggen, bestaan al lang vele geslaagde toepassingen. Uitstraling, lange levensduur en het gemakkelijke onderhoud zijn vaak de argumenten om voor roestvast staal te kiezen.
Gelet op de huidige aandacht voor duurzaam bouwen is het de verwachting dat het materiaal steeds vaker bij de materiaalkeuze voor projecten wordt overwogen, zowel in constructief als in bouwkundig opzicht. Daarbij ontbreekt echter handzame informatie om een afgewogen materiaalkeuze te kunnen maken. Om die reden is onder auspiciën van Bouwen met Staal en het projectbureau PMP een voorlichtingsproject gestart. Deelnemers aan dit project zijn niet alleen gebruikers, producenten en importeurs van roestvast staal maar ook de organisaties CUR, Nederlands Corrosie Centrum, SBR (Stichting Bouwresearch), Bouwen met Staal en TNO. Het doel van het project is om alle huidige, relevante informatie over roestvast staal samen te brengen en voor een brede groep gebruikers toegankelijk te maken via een serie van vier brochures:

  • Ontwerpen met roestvast staal, bestemd voor architecten;
  • Construeren met roestvast staal, bestemd voor constructeurs;
  • Bouwen met roestvast staal, bestemd voor aannemers en producenten;
  • Onderhoud van roestvast staal, bestemd voor beheerders.

Bij de complete set van vier brochures hoort tevens een cd-rom met daarop de informatie uit de oorspronkelijke TNO-rapporten, op basis waarvan de brochures zijn samengesteld. Via een zoekstructuur is de informatie op deze cd-rom gemakkelijk toegankelijk gemaakt.

Het project is financieel ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast leverden de volgende bedrijven en organisaties een bijdrage:
Avesta Polarite te Amsterdam
Bouwdienst Rijkswaterstaat te Zoetermeer
Constructiebedrijf Willems te Boven-Leeuwen
CTB Corrosie Technisch Bureau Pernis te Pernis
Fabriek van Plaatwerken H. van Dam te Ridderkerk
Gouda Holland te Haastrecht
Hoekman Roestvaststaai te Nieuwleusen
Jos van den Bersselaar Constructie te Udenhout
MCB Nederland te Valkenswaard
Roba Metals te IJsselstein
Rovasta Roestvrijstaal te Bleiswijk
Samenwerkende Nederlandse Staalbouw te Zoetermeer
Sorba Projects te Winterswijk
Thyssen Nederland te Vianen
Van der Meer & Van Tilburg te Zeist
Vecom Nederland te Maassluis

'Bouwen met roestvast staal' is door SBR samengesteld op basis van TNO-rapport 99 MI-00925/KEE. Daarbij zijn, waar nodig, kleine aanpassingen doorgevoerd om de tekst up-to-date te houden.
Deze brochure is gericht op producenten van civiele constructies, aannemers van bouw- en renovatieprojecten alsmede producenten en leveranciers van RVS-producten en -halffabrikaten voor genoemde sectoren. Ze bevat algemene informatie over de verschillende soorten roestvast staal (RVS), de eigenschappen en de toepasbaarheid. SBR beoogt hiermee zo volledig mogelijke praktische informatie te verschaffen over de toepassingen van RVS-producten in de bouw.