0

Inhoudsopgave

Bouwen-regels_cover-1422537202

Bouwen volgens de regels

Wegwijs in vergunning- en ruimtelijke ordeningsprocedures

Deze publicatie beschrijft aan de hand van het bouwproces waaraan uw bouwplannen in publiekrechtelijk opzicht moeten voldoen en welke procedures een rol spelen bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Deze kennis is van groot belang voor opdrachtgevers/projectontwikkelaars, ontwerpers/adviseurs en bouwondernemers. Voor elk van de procedures wordt aangegeven:

  • in welke gevallen een bepaalde procedure noodzakelijk of mogelijk is;
  • wanneer en door wie deze procedure kan worden gestart;
  • welke rechterlijke of beroepsinstanties in deze procedure een rol spelen;
  • welke termijnen bij het doorlopen van deze procedure gelden;
  • wat de gevolgen van de genomen beslissing (kunnen) zijn.


Artikelnummer 319.11
ISBN 978-90-5367-130-6
Jaar van uitgave 2011