0

publicatie: Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken

Voorwoord

Voorwoord

De SBR-publicaties ‘Brandveilig werken op daken’ (1992) en ‘Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken’ (1997) hebben in de praktijk veel weerklank ondervonden. De richtlijnen uit deze uitgaven zijn opgenomen in de referentielijsten van belangrijke vakdocumenten, zoals de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen als onderdeel van de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat inzake de uitvoering van dakbedekkingsconstructies (BRL 4702) en het BDA Dakboekje 2008. De richtlijnen van deze studies zijn verwerkt in de opleidingsprogramma’s van de dakbedekkingsbranche.
Het onderwerp heeft een meer bindend karakter gekregen door de publicatie van de voornorm NVN 6050 ‘Eisen aan ontwerp en detaillering voor brandveilig werken aan daken (met) gesloten dakbedekkingssystemen’ (2006) en de in april 2009 ter kritiek gepubliceerde NEN 6050 'Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken (met) gesloten dakbedekkingssystemen’.

Platte daken worden in Nederland afgedicht met baanvormige dakbedekkingsmaterialen. Bij de verwerking wordt veelvuldig open vuur gebruikt. Het is gebleken dat er bij een aantal aansluitingen een risico op het ontstaan van brand is.
In deze nieuwe publicatie ‘Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken’ ligt het accent op een dakontwerp dat brandveilig is uit te voeren, met voorwaarden voor het gebruik van open vuur bij een aantal specifieke (dak)knelpunten.

De heer A.F. van den Hout van BDA Dakadvies B.V. te Gorinchem stelde deze nieuwe publicatie samen. Ze vervangt de oude versie ‘Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken’ van 1997.

SBR is daarbij dank verschuldigd aan de heren:
ing. A.W.A. van den Engel; Vebidak, Nieuwegein
A.P. de Graaf; Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
ing. A.J.M. Kranenburg; Kopal BV, Groningen
ing. L.G. Niemöller; Probasys Benelux, Capelle a/d IJssel
Zij hebben de concept publicatie proefgelezen en voorzien van hun deskundig en opbouwend commentaar.

Wij vertrouwen er daarom op dat de voorliggende publicatie zal bijdragen aan het ontwerpen en realiseren van nog veiliger platte daken.

ing. J.C. van Es
(projectmanager SBR)