0

publicatie: Brandveilige doorvoeringen

Titelpagina

Brandveilige doorvoeringen

Brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen

Het goed uitvoeren van brandveilige doorvoeringen kan van levensbelang zijn: voldoen ze aan de eisen, dan voorkomt u een snelle verspreiding van brand en rook door een gebouw.

Het brand- en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type doorvoering.

2014
809.14
978-90-5367-456-7
25-08-2014