0

publicatie: Brandveilige rieten daken

Voorwoord

Voorwoord

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg beschrijft in haar publicatie Het Weke Dak de historie van het rieten dak. Hierin staat onder meer beschreven hoe de toepassing van het rieten dak wegens brandgevaar in binnensteden middels keuren tegengegaan werd. Voor de stedelingen bleef het rieten dak, onder andere vanwege het geringe gewicht, aantrekkelijk. Het rieten dak heeft dan ook een aantal eeuwen de aandacht gevraagd van de stadsbesturen. De strekking van de keuren is anno 2010 nog terug te vinden in het Bouwbesluit.

Ook in de 21e eeuw is het rieten dak aantrekkelijk voor opdrachtgevers, onder meer vanwege de mogelijkheden die het biedt voor een streekgebonden architectuur. De rietbranche heeft hierop ingespeeld met het ontwikkelen van een rieten dak waarvan de gevolgen bij een brand niet gevaarlijk zijn voor de bewoners en de omgeving. Een dergelijk type dak wordt aangeduid als 'gesloten dakconstructie', of ook wel als 'schroefdak'. De Werkgroep Gelijkwaardigheid, opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Stadswerk Nederland, heeft in haar document G2008-001 beschreven hoe een schroefdak uitgevoerd dient te worden en onder welke omstandigheden het toegepast mag worden. Vele opdrachtgevers hebben dit benut om op basis van deze gelijkwaardige oplossing een rietgedekte woning te bemachtigen.

In de praktijk blijkt de toepassing van de gelijkwaardige schroefdakoplossing tot de nodige discussie te leiden tussen 'bouwers' en 'toetsers'. Toetsers hebben SBR benaderd met de vraag een project uit te voeren met betrekking tot de detaillering van een schroefdak dat is uitgevoerd zoals door de Werkgroep Gelijkwaardigheid beschreven. Dit heeft geleid tot de voorliggende publicatie. Hierin is aangegeven hoe een rieten dak onder de gelijkwaardigheid'keur' uitgevoerd dient te worden.

Uitvoering van het project 'Brandveilige rieten daken' is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van VROM-Directoraat-Generaal Wonen, Wijken, Integratie en Het Hoofdbedrijfschap Ambachten en de inhoudelijke steun van de Vakfederatie Rietdekkers.

Ook deze publicatie is via de vertrouwde SBR-werkwijze tot stand gekomen. De rapporteur, in dit geval de heer ir. Erik Janse, maakte in opdracht van SBR een conceptpublicatie. Deze is vervolgens door een door SBR en de Vakfederatie Rietdekkers samengestelde begeleidingscommissie van commentaar voorzien. Deze cyclus is een aantal malen doorlopen. De details zijn in opdracht van de rapporteur getekend door Bouwkundig advies- en tekenbureau Totaalplan uit Waardenburg. Het resultaat vindt u in deze publicatie. Namens SBR bedank ik de leden van de begeleidingscommissie voor hun kritische maar altijd opbouwende houding.

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

  • Marcel Balk / VROM-Directoraat-Generaal Wonen, Wijken, Integratie (corresponderend lid)
  • Rob van Hees / Bouwkundig advies- en tekenbureau Totaalplan
  • Henk Horlings / Vakfederatie Rietdekkers
  • Erik Janse / BrandVeiligheid Erik Janse, rapporteur
  • Joost Kortlever / Van Wijnen
  • Cees van Maanen / Architectenburo Atelier 3 bv
  • Ake Ploeg / Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding / Insignia
  • Gert van Wincoop / Van Wincoop Rietdekkers
  • Wim Verburg / SBR, projectmanager

De transformatie van manuscript naar publicatie is begeleid door Bram van der Valk (SBR). Dorinda Tiggelman (SBR) leverde de ondersteuning voor dit werk.

De commissie verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te leveren aan een verantwoorde toepassing van het rieten dak in Nederland.

ir. Wim Verburg
projectmanager SBR