0
Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen Deel B


25% KORTING op de 
SERIE BRANDVEILIGHEID 

De zes delen van de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen behandelen alles wat u moet weten rondom bouwen en brandveiligheid.

» De serie is als 1 volledige set te bestellen.

Tijdelijk met 25% korting!

Inhoudsopgave

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel B

Ontwerprichtlijnen voor woningen en woongebouwen

In de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen wordt de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toegelicht en op een systematische wijze vertaald in oplossingsrichtingen voor het ontwerp. De problematiek van nieuwbouwplannen voor woningen respectievelijk utiliteitsgebouwen staat daarbij centraal. Deze publicatie, Deel B, legt vooral de nadruk op de ontwerprichtlijnen voor woningen en woongebouwen.

In Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen Deel B zijn ontwerprichtlijnen uitgewerkt voor tot bewoning bestemde gebouwen. Hieronder vallen woningen, woongebouwen en groepswoningen. 

Er wordt een verband gelegd tussen gebouwtypologie, fasen van het ontwerpproces en het brandveiligheidsaspect. Relaties tussen deze elementen zijn vastgelegd in een zoekstructuur, waarmee de gebruiker snel te weten komt waar hij de gewenste informatie kan vinden. De beschrijving doorloopt alle onderdelen van het ontwerpproces, vanaf de indeling van de bouwlocatie tot aan de brandblusvoorzieningen die in een woning of woongebouw aanwezig moeten zijn.

Ter aanvulling op de ontwerprichtlijnen is een aantal voorbeelden van berekeningen uitgewerkt (bepaling van wbdbo, permanente vuurbelasting en borstweringshoogte).


Deze publicatie is Bouwbesluit 2012 proof


Artikelnummer 443B.12
ISBN 978-90-5367-549-6
Auteur(s) ir. B. Kersten
Aantal pagina's 100
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2012