0
Brandveiligheid Ontwerpen en Toetsen Deel C


25% KORTING op de 
SERIE BRANDVEILIGHEID 

De zes delen van de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen behandelen alles wat u moet weten rondom bouwen en brandveiligheid.

» De serie is als 1 volledige set te bestellen.

Tijdelijk met 25% korting!

Inhoudsopgave

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel C

Deel C Ontwerprichtlijnen voor utiliteitsbouw

In de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen wordt de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toegelicht en op een systematische wijze vertaald in oplossingsrichtingen voor het ontwerp. De problematiek van nieuwbouwplannen voor woningen respectievelijk utiliteitsgebouwen staat daarbij centraal. Deze publicatie, Deel C, legt vooral de nadruk op de ontwerprichtlijnen voor utiliteitsbouw. De beschrijving doorloopt alle fasen van het ontwerpproces.

De ontwerprichtlijnen van Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen Deel C hebben betrekking op alle gebruiksfuncties binnen de utiliteitsbouw. Voor deze gebruiksfuncties worden in het Bouwbesluit 2012 expliciete eisen gegeven.

In de opbouw is een onderscheid gemaakt in principes en richtlijnen die algemeen van toepassing zijn op het ontwerp van utiliteitsgebouwen en specifieke richtlijnen voor onderscheiden gebruiksfuncties.

Ook dit deel wordt afgesloten met voorbeelden van berekeningen die in de praktijk nogal eens problemen geven (onder andere de bepaling van de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappenhuizen en de bepaling van de vrije doorgang en draairichting van deuren).


Deze publicatie is Bouwbesluit 2012 proof


Artikelnummer 443C.12
ISBN 978-90-5367-550-2
Auteur(s) ir. B. Kersten
Aantal pagina's 144
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Hardcover
Jaar van uitgave 2012