0

publicatie: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel E

Titelpagina

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel E

Rekenen aan brandveiligheid

Bij het ontwikkelen van bouwplannen, maar ook bij het beoordelen van bestaande gebouwen, komt het regelmatig voor dat door berekeningen of analyses moet worden aangetoond dat aan de wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid wordt voldaan. Vanwege ingewikkelde formuleringen en door vele doorverwijzingen naar normen is het voor niet-specialisten vaak moeilijk te doorgronden aan welke eisen moet worden voldaan en hoe kan worden aangetoond dat er aan die eisen is voldaan. Deze publicatie, Deel E, bevat zeer praktische instructies, waarmee ook niet-deskundigen zich aan brandveiligheidsberekeningen kunnen wagen.

2012
443E.12
978-90-5367-553-3
01-02-2018